Un nou centru în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) introduce de luni, 23 ianuarie, Centrul de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale. Proiectul a fost aprobat pe 22 decembrie 2016 de către Senatul Universității „Al.I.Cuza” din Iași (UAIC).

Agenția Națională pentru Calificări (ANC) oferă o metodologie persoanelor ce pot fi încadrate. Acestea pot primi o calificare, chiar dacă nu au terminat studiile.

„Centrul de Evaluare și Certificare a Competențelor Dobândite în Cadrul Nonformal: este vorba despre evaluarea competențelor și elaborarea unui certificat care să insereze persoana pe piața muncii conform celor dobândite” a declarat conf.dr. Beatrice Abălaşei , decan al FEFS.

Tot în data de 22 decembrie 2016 a fost luată hotărârea conform căreia a fost aprobată depunerea dosarelor de autorizare pentru următoarele ocupații/calificări din cadrul Centrului de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale: Salvator la Ştrand, cod COR 541903 și antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului, cod COR 3422.

Este primul centru de acest gen din cadrul FEFS.

Alina BATCU

Leave a Reply

Your email address will not be published.