ONG-urile din Pașcani pot accesa fonduri nerambursabile

Primăria Pașcani

Primăria Pașcani

În baza Legii 350/2005, primăria Pașcani va oferi fonduri nerambursabile din fondurile publice ONG-urilor din municipiu, domeniile vizate fiind tineret – sport.

Cristian Menegon, purtătorul de cuvânt a primăriei municipiului Pașcani, a anunțat că vor oferi contracte pentru anul bugetar 2015 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate activităților nonprofitde interes general în baza Legii 350/2005.

„Finanțările nerambursabile se acordă conform bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani, aprobat prin H.C.L. nr. 17 din 16.02.2015, pentru domeniile tineret-sport, în valoare de 50.000 de lei. Informațiile privind condițiile de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Pașcani, alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes general – aprobate prin H.C.L. nr. 106 din 31.05.2013. Acestea se pot obține de la Primăria Municipiului Pașcani – Compartiment Sport, Cultură, Culte sau de pe site-ul instituției (www.primariapascani.ro). Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Ghidul solicitantului în două exemplare (original și copie) la Registratura Primăriei Municipiului Pașcani”, a declarat Cristian Meneogon.

ONG-urile sunt Organizații Non Guvernamentale sau Nonprofit care lucrează independent față de activitatea guvernului. Acestea pot avea venituri, dar nu și profit, în schimb pot fi finanțate de stat în totalitate sau parțial.

 

Larisa Lazăr

larisa.lazar@addinfo.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.