Noua metodologie pentru Tabere Studențești la UAIC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a publicat vineri, 21 aprilie, metodologia de distribuire a locurilor în Taberele Studențești. Programul Național „Tabere Studențești” este organizat în perioada 16.07.2017 – 30.08.2017 de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) prin Direcția Programare și Tabere pentru Tineret și Studenți.

În funcție de activitatea depusă în cadrul organizării diverselor evenimente culturale, sportive sau de voluntariat și a rezultatelor obținute la învățătură, studenții pot beneficia de locuri gratuite în limita fondurilor bugetare aprobate, excepție făcând cazurile sociale. Beneficiarii de gratuitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la programul de studii de la ciclurile de licență sau masterat, finanțați de la bugetul de stat, să nu depășească vârsta de 35 de ani și să fie integraliști.

Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” și Casele de Cultură a Studenților vor pune la dispoziția tinerilor serviciile de cazare și masă. Vor fi alocate 6 000 de locuri printre care și cele ale membrilor comandamentelor de tabără. Taberele vor fi organizate la mare, dar și la munte în stațiuni de interes turistic în nouă serii.

Alisa Georgiana PORCARU

Leave a Reply

Your email address will not be published.