Cursuri de grafică organizate de Teaching Iași

Cursuri de grafică

Cursuri de grafică

Teaching Iași organizează cursuri de grafică pe calculator, AutoCAD 3D. Cursurile sunt adresate studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Acestea vor avea loc în zilele de marți și joi,  în intervalul orar 16.00-19.00, pe parcursul a șase ședințe a cîte trei ore. Activitatea va avea loc în cadrul Universității Tehnice în Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial.

„Persoanele care vor să se înscrie la acest curs, trebuie să aibă un minimum de cunoștințe de AutoCAD 2D. Acesta este și singurul criteriu de selecție. Cerința noastră pentru studenții care se vor înscrie aici și vor fi selectați este aceea că ei trebuie să vină cu laptopul personal”, a declarat Carmen Amăriuței coordonatoarea acestui proiect.

La sfîrșitul acestor cursuri, studenții participanți vor primi cîte o diplomă dacă au avut un minimum de cinci prezențe și au luat măcar cinci la testul final.

Teaching Iași este o Asociație Tehnică de Formare Profesională, nonprofit, înființată în anul 2006, avînd  misiunea de a susține și de a contribui la pregătirea profesională a tinerilor viitori ingineri, a inginerilor,  precum și a personalului tehnic din cadrul companiilor din domeniul prelucrărilor mecanice.

Înscrierile vor avea loc pînă pe 15 aprilie, a.c., și se vor realiza prin completarea următorului formular https://docs.google.com/forms/d/1-HcLi5V1vMhZPeMnxbC9afMXhnmzzvO2mQ5rnL54yG8/viewform.

Elena MORMECI

Leave a Reply

Your email address will not be published.